Hovedseksjon

FAU

Ved hver skole skal det være et foreldreråd der alle foresatte som har barn på skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal ivareta fellesinteressene til de foresatte og bidra til at de foresatte medvirker aktivt for å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som består av en representant fra hver klasse.

FAU behandler saker på vegne av foreldrerådet. Arbeidsutvalget innstiller to representanter og to vararepresentanter til Driftsstyret. 

FAU 2020-2021

Teamledelse ved Ella Utigard og Rolf Benjamin Johansen.

Aktive og engasjerte foresatte

Rådsmedlemmer må velges hver høst. Det oppfordres derfor fra skolens side til å stille til valg på første foreldremøte på høsten. 

FAU arrangerer juleball for 10. klassene. Ansvarlig skoleåret 2021-2022 er Hedda Brodtkorb

Referat fra FAU-møtene sendes ut via FAUrepresentantene til de foresatte i klassene, samt kan lastes ned fra nettsiden her.  

Ønsker du å ta kontakt med FAU?

Kommunikasjon med FAU skal normalt foregå gjennom klassens FAU-representant. Dersom overordnede spørsmål, kan FAU-leder kontaktes på følgende adresse: ellautigard@gmail.com

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU