Ledelse og ansatte

Generelle henvendelser rettes til Postmottak:
ris@ude.oslo.kommune.no

Ledelsen

Rektor: Monica Dellemyr monica.dellemyr@ude.oslo.kommune.no

 

Assisterende rektor: Morten Schou morten.schou@ude.oslo.kommune.no

 

Undervisningsinspektør Anette Døvre anette.dovre@ude.oslo.kommune.no

Undervisningsinspektør: Hanne-Sine Landmark Øren: hanne-sine.landmark.oren@ude.oslo.kommune.no

 

Administrasjon

 

1.konsulent: Renate Jahr Nestegard: Renate.Jahr.Nestegard@ude.oslo.kommune.no

Konsulent: Peder Nicolai Frydenborg Jacobsen: Peder.Jacobsen@ude.oslo.kommune.no

1. sekretær: Guro Nilsen: guro.nilsen@ude.oslo.kommune.no

 

Sosiallærer, rådgiver, helsesøster

Sosiallærer: Merete Hanche-Olsen: Merete.HancheOlsen@ude.oslo.kommune.no 

Rådgiver: Maj Ingunn Holbye: Maj.Holbye@ude.oslo.kommune.no  (Vibeke Solberg fra 1.8.2018)

Helsesøster: Henriette Heesch Holmen : henriette.heesch.holmen@bva.oslo.kommune.no

 

Lærere og assistenter

 

Navn

E-post

Abrahamsen, Jørgen

jorgen.abrahamsen@osloskolen.no

Abrahamsen, Mari (assistent/lærer)

Mari.abrahamsen@osloskolen.no

Andersen, Agnete Dorthea Jørstad

agnete.andersen@osloskolen.no

Andersen, Nina

nina.andersen.1@osloskolen.no

Bekkhus, Ingunn Parker

ingunn.bekkhus@osloskolen.no

Bernstrøm, Svenning Lennart

svenning.bernstrom@osloskolen.no

Biermann, Trine-Lise Backe

trine-lise.biermann@osloskolen.no

Bjerk, Jan-Fredrik

jan-fredrik.bjerk@osloskolen.no

Boland, Eugene

eugene.boland@osloskolen.no

Coucheron, Wenche

wenche.coucheron@osloskolen.no

D'erasmo, Maria Anulata (Permisjon)

maria.derasmo@osloskolen.no

Døvre, Anette

anette.dovre@osloskolen.no

Eriksdatter, Nina

nina.eriksdatter@osloskolen.no

Fagerstrand, Therese

therese.fagerstrand@osloskolen.no

Fladby, Berit Syltevik

berit.fladby@osloskolen.no

Follesø, Eline

eline.folleso@osloskolen.no

Forshaw, Annette Haug

annette.forshaw@osloskolen.no

Garvik, May Britt

may.garvik@osloskolen.no

Grahn, Leif Peter

leif.grahn@osloskolen.no

Greenberg, Wendy Rebecca

wendy.greenberg@osloskolen.no

Grønbech, Hanne Aars

hanne.gronbech@osloskolen.no

Grønlien, Marte Pejcochova (Permisjon)

marte.gronlien@osloskolen.no

Gurvin, Sigurd

sigurd.gurvin@osloskolen.no

Gylterud, Ingrid Robbestad

ingrid.gylterud@osloskolen.no

Haldorsen, Martin

martin.haldorsen@osloskolen.no

Halvorsen-Olsen, Wilson Alexander Eldrup (assistent)

wilson.halvorsen-olsen@osloskolen.no

Hasic, Edi

edi.hasic@osloskolen.no

Haslerud, Herbert

herbert.haslerud@osloskolen.no

Haugen, Elise

elise.haugen@osloskolen.no

Heimdal, Rune Skarsbø

rune.heimdal@osloskolen.no

Helland, Kristin

kristin.helland@osloskolen.no

Hoås, Kristian

kristian.hoas@osloskolen.no

Høiås, Hanne Elisabeth Aas (assistent)

hanne.hoias@osloskolen.no

Johannesen, Holgar

holgar.johannesen@osloskolen.no

Kjeilen, Tore

tore.kjeilen@osloskolen.no

Koppang, Morten Stang

morten.koppang@osloskolen.no

Kristiansen, Irene Von Haffenb

irene.v.kristiansen@osloskolen.no

Lagmandokk, Knut Arne

knut.lagmandokk@osloskolen.no

Larsen, Anniken Margrethe Selvig

anniken.larsen@osloskolen.no

Lied, Randi Karin

randi.lied@osloskolen.no

Løvli, Cathrine

cathrine.lovli@osloskolen.no

Nordland, Frøydis 

froydis.nordland@osloskolen.no

Pettersen, Haavard Fonneland

haavard.pettersen@osloskolen.no

Refsdal, Andreas Skiri

andreas.refsdal@osloskolen.no

Sirbu-Jakobsen, Vasilica

vasilica.sirbu-jakobsen@osloskolen.no

Sit, Louis Emil

louis.sit@osloskolen.no

Sjølie, Sofie

sofie.sjoli@osloskolen.no

Sletteberg, Kari (Permisjon)

kari.sletteberg@osloskolen.no

Solberg, Vibeke Cathrine

vibeke.solberg@osloskolen.no

Stubbrud, Linda Helen Vasvik

linda.stubbrud@osloskolen.no

Tanderø, Janne Christensen

janne.tandero@osloskolen.no

Torblaa, Tone Elisabeth

tone.torblaa@osloskolen.no

Ulleberg, Annette

annette.ulleberg@osloskolen.no

Viken, Kari

kari.viken@osloskolen.no

Wang, Ingrid (deltid bibliotek)

ingrid.wang@osloskolen.no

Ytterdal, Anja

anja.ytterdal@osloskolen.no

Øverseth, Jonas Pandum

jonas.overseth@osloskolen.no

Åkerøy, Merete Katrin

merete.akeroy@osloskolen.no

 

 

 

Kontaktlærere

 


8. trinns kontaktlærere

 

 

9.trinns kontaktlærere

9A: Eugene Boland

9B: Linda Helene Johansen

9C: Anette H. Foreshaw

9D: Randi Karin Lied og Anna Estensen

9E: Hanne Aars Grønbech

9F: Louis Sit

9G: Merete Åkerøy, Ingrid Gylterud 

 

10. trinns kontaktlærere

10A: Janne C. Tanderød og Haavard Pettersen

10B: Anja Ytterdal og Martin G. Haldorsen

10C: Jørgen Abrahamsen og Frøydis Norland

10D: Kari Viken og Vasilica Sirbu Jacobsen

10E: Vibeke Solberg og Trine Lise Biermann

10F: Nina Eriksdatter

10G: Rune Heimda

 

 

Renholdere

Renholdsleder Hamid Beklou ris@ude.oslo.kommune.no

Renholder Wei Chen ris@ude.oslo.kommune.no