Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Skolens e-postadresse er postmottak@osloskolen.no Merk med RIS SKOLE i emnefeltet. 

Ledelsen


Rektor: (har også ansvar for mottak)
Peder Gjedrem peder.gjedrem@osloskolen.no


Assisterende rektor, ansvar for 8.trinn:
Morten Schou morten.schou@osloskolen.no

Anniken Margrethe Selvig Larsen.jpg

Undervisningsinspektør, ansvar for 9.trinn:
Anniken Selvig Larsen anniken.larsen@osloskolen.no 


Undervisningsinspektør, ansvar for 10.trinn (og neste års 8.trinn):
Hanne-Sine Landmark Øren: hanne-sine.oren@osloskolen.no

 

Administrasjon

Konsulenter:
Peder Nicolai Frydenborg Jacobsen: Peder.Jacobsen@osloskolen.no
Marianne Søttar Hanssen: marianne.s.hanssen@osloskolen.no

Førstesekretær og vikarinnkaller:
Are Eskeland: are.eskeland@osloskolen.no

Sosiallærer, rådgiver, helsesykepleier

Sosiallærer:
Merete Hanche-Olsen: merete.hanche-olsen@osloskolen.no

Rådgiver:
Vibeke Solberg: Vibeke.solberg@osloskolen.no

Helsesykepleiere:
Henriette Heesch Holmen : henriette.heesch.holmen@bva.oslo.kommune.no

Hanna Ulvund: hanna.ulvund@bva.oslo.kommune.no

Miljølærer:
Hanne Aars: hanne.aars@osloskolen.no

IKT:
Younes Azougagh: younes.azougagh@osloskolen.no

 

Lærere og ekstraressurser i klasserommet


8. trinns kontaktlærere

8A: Nina Eriksdatter og Frode Einan 
8B: Eline Follesø og Ida Kristine Bae
8C: Vasilica Sirbu-Jakobsen og Ine Lund
8D: Synne Sandberg og Ingvild H. Røsstad
8E: Janne Christensen Tanderø og Mathea Jenssen
8F: Haavard Fonneland Pettersen og Ine Saksvik
8G: Monika Gyulzadyan og Jørgen Abrahamsen
8H: Martin Haldorsen og Ingunn G. Jarbo
8I: Joris E.L. Schwitters og Maren Homb

9. trinns kontaktlærere

9A: Merete K. Åkerøy og Andreas Skiri Refsdal
9B: Hanna Y. Lindholm og Elise Haugen 
9C: Wendy Greenberg  og Nina Andersen
9D: Annette Ulleberg og Anders Rønningen
9E: Mats O'Leary Solberg og Eskil Nodeland Indregard
9F: Tore Kjeilen og Elin Skandsen
9G: Håkon Sævik og Agnete Jørstad Andersen
9H: Ingunn Parker Bekkhus og Herbert Haslerud 
9I: Jonas Pandum Øverseth og Amalie Skjemstad Tessem

10.trinns kontaktlærere

10A: Eugene Boland og Ellen Aasgaard
10B: Anne Zimmermann og Mari Abrahamsen
10C: Louis Emil Sit og Linda V. Stubbrud
10D: Roy Raastad og Irene Von H. Kristiansen
10E: Marie Sundt og Tommy L. Nordahl
10F: Trine-Lise Backe Biermann og Ole Fossheim
10G: Svenning L. Bernstrøm og Edi Hasic 

Mottak
M1: Olga O. Clauss
M2: Thea Hanssen
M3: Olav Røhne

Faglærere og assistenter
Jan-Fredrik Bjerk
Wenche Coucheron
Leif Peter Grahn   
Ingrid Robbestad Gylterud 
Wilson Halvorsen-Olsen 
Kristin Helland 
Hanne Aas Høiås
Ane C. Krogseth
Knut Arne Lagmandokk
Kristine Bach Rygnestad
Sofie Sjølie
Kari Sletteberg Thorsen
Tone Torblaa
Torgeir Sandvik
Caroline Borchsenius
Kenneth Solli

 

Renholdere

Renholdsleder Hamid Beklou ris@ude.oslo.kommune.no
Renholder Wei Chen ris@ude.oslo.kommune.no