Ledelse og ansatte

E- post adressen til skolen er postmottak@ude.oslo.kommune.no Merk RIS SKOLE i emnefeltet

 

Ledelsen

Rektor: Peder Gjedrem peder.ingvar.gjedrem@ude.oslo.kommune.no 


Assisterende rektor: Morten Schou morten.schou@ude.oslo.kommune.no


Undervisningsinspektør Anette Døvre anette.dovre@ude.oslo.kommune.no


Undervisningsinspektør: Hanne-Sine Landmark Øren: hanne-sine.landmark.oren@ude.oslo.kommune.no 

Anniken Selvig Larsen fungerer i deltidsstilling som undervisningsinspektør vår 2020.


Administrasjon

Konsulent: Peder Nicolai Frydenborg Jacobsen: Peder.Jacobsen@ude.oslo.kommune.no
Konsulent: Guro Nilsen: guro.nilsen@ude.oslo.kommune.no

Sekretær: Ane Cecilie Krogseth: Ane.Cecilie.Krogseth@osloskolen.no

 

Sosiallærer, rådgiver, helsesykepleier

Sosiallærer: Merete Hanche-Olsen: Merete.HancheOlsen@ude.oslo.kommune.no 
Rådgiver: Vibeke Solberg : Vibeke.solberg@ude.oslo.kommune.no

Helsesykepleier: Henriette Heesch Holmen : henriette.heesch.holmen@bva.oslo.kommune.no

Lærere og ekstraressurser i klasserommet

 

Abrahamsen, Jørgen
Abrahamsen, Mari
Andersen, Agnete Dorthea Jørstad
Andersen, Nina
Bekkhus, Ingunn Parker
Bernstrøm, Svenning Lennart
Biermann, Trine-Lise Backe
Bjerk, Jan-Fredrik
Boland, Eugene
Coucheron, Wenche
Eriksdatter, Nina
Fagerstrand, Therese 
Fladby, Berit Syltevik 
Follesø, Eline 
Forshaw, Annette Haug 
Fossheim, Ole

Grahn, Leif Peter 
Greenberg, Wendy Rebecca 
Grønbech, Hanne Aars 
Grønlien, Marte Pejcochova  
Gylterud, Ingrid Robbestad 
Haldorsen, Martin 
Halvorsen-Olsen, Wilson Alexander Eldrup 
Hasic, Edi 
Haslerud, Herbert 
Haugen, Elise (permisjon fra 14/4-2020-februar 2021)
Heimdal, Rune Skarsbø 
Helland, Kristin 

Homb, Maren
Hoås, Kristian 
Høiås, Hanne Elisabeth Aas
Kirchgatter, Lisa Maria
Kjeilen, Tore
Kristiansen, Irene Von Haffenb
Krogseth, Ane C.
Lagmandokk, Knut Arne
Larsen, Anniken Margrethe Selvig
Lied, Randi Karin
Pettersen, Haavard Fonneland
Refsdal, Andreas Skiri
Rypdal, Jacob
Rønningen, Anders
Schwitters, Joris E.L.
Sirbu-Jakobsen, Vasilica
Sit, Louis Emil
Sjølie, Sofie
Skaug, Sigrid
Skårholen, Even
Sletteberg, Kari
Solberg, Mats O'Leary
Solberg, Vibeke Cathrine
Stubbrud, Linda Helen Vasvik
Sundt, Marie
Tanderø, Janne Christensen
Torblaa, Tone Elisabeth
Ulleberg, Annette
Wang, Ingrid (deltid bibliotek)
Øverseth, Jonas Pandum
Åkerøy, Merete Katrin

Kontaktlærere

8. trinns kontaktlærere

8A: Janne C. Tanderød og Nina Eriksdatter 
8B: Eline H. Follesø og Martin G. Haldorsen
8C: Rune Heimdal og Vasilica Sirbu Jacobsen
8D: Joris E. L. Schwitters og Sigrid Skaug
8E: Vibeke Solberg og Trine Lise Biermann
8F: Nina Eriksdatter
8G: Haavard Pettersen og Jørgen Abrahamsen 

9.trinns kontaktlærere

9A: Kristian Hoås og May Britt Garvik
9B: Agnete Jørstad Andersen og Ole Fossheim (vikar for Sofie Sjølie)
9C: Cathrine Løvli og Wendy Rebecca Greenberg
9D: Annette Ulleberg
9E: Ingunn Parker Bekkhus og Andreas Skiri Refsdal
9F: Tore Kjeilen
9G: Jonas Pandum Øverseth og Elise Haugen

10. trinns kontaktlærere

10A: Eugene Boland
10B: Linda Helene Johansen
10C: Anniken Selvig Larsen og Marie Sundt
10D: Randi Karin Lied og Irene von Hanno Kristiansen
10E: Hanne Aars Grønbech og Edi Hasic
10F: Louis Sit
10G: Merete Åkerøy, Ingrid Gylterud 

Renholdere

Renholdsleder Hamid Beklou ris@ude.oslo.kommune.no
Renholder Wei Chen ris@ude.oslo.kommune.no