Ledelse og ansatte

E- post adressen til skolen er postmottak@ude.oslo.kommune.no Merk RIS SKOLE i emnefeltet

 

Ledelsen


Rektor: Monica Dellemyr monica.dellemyr@ude.oslo.kommune.no


Assisterende rektor: Morten Schou morten.schou@ude.oslo.kommune.no


Undervisningsinspektør Anette Døvre anette.dovre@ude.oslo.kommune.no


Undervisningsinspektør: Hanne-Sine Landmark Øren: hanne-sine.landmark.oren@ude.oslo.kommune.no 

Permisjon til 1. desember 2019.

Anniken Selvig Larsen fungerer som undervisningsinspektør i denne tiden i deler av stillingen.

Administrasjon

Førstekonsulent: Renate Jahr Nestegard: Renate.Jahr.Nestegard@ude.oslo.kommune.no
Konsulent: Peder Nicolai Frydenborg Jacobsen: Peder.Jacobsen@ude.oslo.kommune.no
Førstesekretær: Guro Nilsen: guro.nilsen@ude.oslo.kommune.no

Sosiallærer, rådgiver, helsesøster

Sosiallærer: Merete Hanche-Olsen: Merete.HancheOlsen@ude.oslo.kommune.no 
Rådgiver: Vibeke Solberg : Vibeke.solberg@ude.oslo.kommune.no

Helsesøster: Henriette Heesch Holmen : henriette.heesch.holmen@bva.oslo.kommune.no

Lærere og assistenter

Abrahamsen, Jørgen
Abrahamsen, Mari (assistent/lærer)
Andersen, Agnete Dorthea Jørstad
Andersen, Nina
Bekkhus, Ingunn Parker
Bernstrøm, Svenning Lennart
Biermann, Trine-Lise Backe
Bjerk, Jan-Fredrik
Boland, Eugene
Coucheron, Wenche
D'erasmo, Maria Anulata (Permisjon)
Eriksdatter, Nina
Fagerstrand, Therese 
Fladby, Berit Syltevik 
Follesø, Eline 
Forshaw, Annette Haug 
Fossheim, Ole

Garvik, May Britt 
Grahn, Leif Peter 
Greenberg, Wendy Rebecca 
Grønbech, Hanne Aars 
Grønlien, Marte Pejcochova 
Gurvin, Sigurd 
Gylterud, Ingrid Robbestad 
Haldorsen, Martin 
Halvorsen-Olsen, Wilson Alexander Eldrup (assistent) 
Hasic, Edi 
Haslerud, Herbert 
Haugen, Elise 
Heimdal, Rune Skarsbø 
Helland, Kristin 
Hoås, Kristian 
Høiås, Hanne Elisabeth Aas (assistent)
Kjeilen, Tore
Knudsen, Kine 
Koppang, Morten Stang
Kristiansen, Irene Von Haffenb

Johansen, Siri H
Lagmandokk, Knut Arne
Larsen, Anniken Margrethe Selvig
Lied, Randi Karin
Løvli, Cathrine
Nordland, Frøydis
Pettersen, Haavard Fonneland
Refsdal, Andreas Skiri
Sirbu-Jakobsen, Vasilica
Sit, Louis Emil
Sjølie, Sofie
Sletteberg, Kari (Permisjon)
Solberg, Vibeke Cathrine
Stubbrud, Linda Helen Vasvik
Tanderø, Janne Christensen
Torblaa, Tone Elisabeth
Ulleberg, Annette
Viken, Kari
Wang, Ingrid (deltid bibliotek)
Ytterdal, Anja
Øverseth, Jonas Pandum
Åkerøy, Merete Katrin

Kontaktlærere

8. trinns kontaktlærere

8A: Kristian Hoås og May Britt Garvik
8B: Agnete Jørstad Andersen og Sofie Sjølie
8C: Cathrine Løvli og Wendy Rebecca Greenberg
8D: Annette Ulleberg
8E: Ingunn Parker Bekkhus og Andreas Skiri Refsdal
8F: Tore Kjeilen
8G: Jonas Pandum Øverseth og Elise Haugen

9.trinns kontaktlærere

9A: Eugene Boland
9B: Linda Helene Johansen
9C: Anette H. Foreshaw
9D: Randi Karin Lied og Anna Estensen
9E: Hanne Aars Grønbech
9F: Louis Sit
9G: Merete Åkerøy, Ingrid Gylterud 

10. trinns kontaktlærere

10A: Janne C. Tanderød og Haavard Pettersen
10B: Anja Ytterdal og Martin G. Haldorsen
10C: Jørgen Abrahamsen og Frøydis Norland
10D: Kari Viken og Vasilica Sirbu Jacobsen
10E: Vibeke Solberg og Trine Lise Biermann
10F: Nina Eriksdatter
10G: Rune Heimda

Renholdere

Renholdsleder Hamid Beklou ris@ude.oslo.kommune.no
Renholder Wei Chen ris@ude.oslo.kommune.no