Ledelse og ansatte

Skolens e-postadresse er postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk med RIS SKOLE i emnefeltet. 

Ledelsen


Rektor:
Peder Gjedrem peder.ingvar.gjedrem@ude.oslo.kommune.no 


Assisterende rektor:
Morten Schou morten.schou@ude.oslo.kommune.no


Undervisningsinspektør:
Anette Døvre anette.dovre@ude.oslo.kommune.no


Undervisningsinspektør:
Hanne-Sine Landmark Øren: hanne-sine.landmark.oren@ude.oslo.kommune.no 

Anniken Selvig Larsen fungerer i deltidsstilling som undervisningsinspektør vår 2020.

Administrasjon

Konsulenter:
Peder Nicolai Frydenborg Jacobsen: Peder.Jacobsen@ude.oslo.kommune.no
Guro Nilsen: guro.nilsen@ude.oslo.kommune.no

Sekretær:
Ane Cecilie Krogseth: Ane.Cecilie.Krogseth@osloskolen.no

Sosiallærer, rådgiver, helsesykepleier

Sosiallærer:
Merete Hanche-Olsen: Merete.HancheOlsen@ude.oslo.kommune.no 

Rådgiver:
Vibeke Solberg: Vibeke.solberg@ude.oslo.kommune.no

Helsesykepleier:
Henriette Heesch Holmen : henriette.heesch.holmen@bva.oslo.kommune.no

Lærere og ekstraressurser i klasserommet

Abrahamsen, Jørgen
Abrahamsen, Mari
Andersen, Agnete Dorthea Jørstad
Andersen, Nina

Berg-Jacobsen, Caroline
Bekkhus, Ingunn Parker
Bernstrøm, Svenning Lennart
Biermann, Trine-Lise Backe
Bjerk, Jan-Fredrik
Boland, Eugene
Coucheron, Wenche
Eriksdatter, Nina
Fagerstrand, Therese 
Follesø, Eline 
Forshaw, Annette Haug 
Fossheim, Ole
Grahn, Leif Peter 
Greenberg, Wendy Rebecca 
Grønbech, Hanne Aars (permisjon)
Grønlien, Marte Pejcochova  
Gylterud, Ingrid Robbestad 
Haldorsen, Martin 
Halvorsen-Olsen, Wilson Alexander Eldrup 
Hasic, Edi 
Haslerud, Herbert 
Haugen, Elise (permisjon fra 14/4-2020-februar 2021)
Heimdal, Rune Skarsbø 
Helland, Kristin 
Homb, Maren

Hovland, Mats (midlertidig vikar krøv 10a,10c)
Høiås, Hanne Elisabeth Aas

Eskil Nodeland Indregard
Kirchgatter, Lisa Maria
Kjeilen, Tore
Kristiansen, Irene Von Haffenb (Permisjon)
Krogseth, Ane C.
Lagmandokk, Knut Arne
Larsen, Anniken Margrethe Selvig
Lied, Randi Karin
Pettersen, Haavard Fonneland
Raastad, Roy 

Refsdal, Andreas Skiri

Rygnestad, Kristine Bach
Rypdal, Jacob
Rønningen, Anders
Schwitters, Joris E.L.
Sirbu-Jakobsen, Vasilica
Sit, Louis Emil
Sjølie, Sofie
Skaug, Sigrid
Skårholen, Even
Sletteberg, Kari
Solberg, Mats O'Leary
Solberg, Vibeke Cathrine
Stubbrud, Linda Helen Vasvik (Permisjon)
Sundt, Marie
Tanderø, Janne Christensen

Tessem, Amalie Skjemstad

Torblaa, Tone Elisabeth
Ulleberg, Annette

Ween, Audun

Øverseth, Jonas Pandum
Åkerøy, Merete Katrin

 

Kontaktlærere

8. trinns kontaktlærere

8A: Eugene Boland og Merete Åkerøy
8B: Ingrid Gylterud  og Mari Abrahamsen (vikar for Hanne Aa. Grønbech)
8C: Louis Sit og Audun Ween (vikar for Linda Stubberud)  
8D: Randi Karin Lied og Amalie S. Tessen (vikar for Irene von Hanno Kristiansen)
8E: Marie Sundt og Anniken Selvig Larsen Edi Hasic
8F: Trine Lise Biermann og Annette H. Forshaw
8G: Svenning L. Bernstrøm og Edi Hasic

9.trinns kontaktlærere

9A: Janne C. Tanderød og Nina Eriksdatter 
9B: Eline H. Follesø og Martin G. Haldorsen
9C: Rune Heimdal og Vasilica Sirbu Jacobsen
9D: Joris E. L. Schwitters og Sigrid Skaug
9E: Marte Grønlien og Anders Rønningen
9F: Ingvild H. Røstad og Ingunn G. Jarbo
9G: Haavard Pettersen og Jørgen Abrahamsen 

 

10. trinns kontaktlærere

10A: Eskil Nodeland Indregard og Mats K. O'Leary Solberg
10B: Agnete Jørstad Andersen og  Sofie Sjølie
10C: Roy Steinar Raastad, (vikar for Even Skårholen) og Wendy Rebecca Greenberg
10D: Annette Ulleberg
10E: Ingunn Parker Bekkhus og Andreas Skiri Refsdal
10F: Tore Kjeilen
10G: Jonas Pandum Øverseth og Maren Homb (vikar for Elise Haugen)

 

Renholdere

Renholdsleder Hamid Beklou ris@ude.oslo.kommune.no
Renholder Wei Chen ris@ude.oslo.kommune.no