Hovedseksjon

Miljøfyrtårn

Å være et Miljøfyrtårn innebærer å jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen, og å redusere vår miljøbelastning. Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot små og mellomstore virksomheter, både i privat og offentlig sektor.

Vi jobber målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innenfor arbeidsmiljø, kildesortering, energibruk, innkjøp og transport. Med andre ord setter vi miljø høyt på dagsorden. 

Det betyr at vi har ansvarsklasser som sjekker klasserommene på slutten av dagen for å se om de er skikkelig ryddet. Vi har også torsdagsrydding som innebærer at elever fra ansvarsklassen rydder skolegården, idrettsplassen og veien ned til Vinderen for søppel.

Skolen har fokus på å spare på papir uten at det skal gå utover elevenes læring.

Skolen har en miljøgruppe bestående av elever, ledelse og lærere som har til oppgave å tilrettelegge for mindre forbruk, mer kildesortering og generelt mer bærekraft.

Vi leverer årlig en klima- og miljørapport. Rapporten inneholder blant annet status for vårt miljøarbeid, målt effekt av iverksatte miljøtiltak og en handlingsplan for ytterligere å forbedre miljøprestasjonene.

Skolens klima- og miljørapport kan leses her.

 

Miljøfyrtårn-logo