Driftsstyret på Ris skole

Driftsstyret
Osloskolene har driftsstyrer bestående av foresatte, elever, ansatte og representanter fra bydelsutvalgene. Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Vurdering av driftsstyreordningen i grunnskolen forelå 22.04.2005, og bystyret vedtok 31.08.2005 å gjøre ordningen permanent også for grunnskolene.

Hovedoppgavene er:

 • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan for skolen
 • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

Medlemmer av driftsstyret 2018-2019

 Leder Karsten Wakeford-Wesmann - representant fra kommunen


Representant fra foresatte - Nestleder

Peter Anderland
e-mail: pa@sector.no
 
Representant fra foresatte 
Christine Rein - Helliesen

Vararepresentanter for de foresatte 
 1. Siv Blanca Børge-Ask
 2. Katrine Ellefsen
 3. Anne Marie Løwenskiold

Representanter for kommunen
 
1. Representant for kommunen

Karsten Wakeford-Wesmann (H)

e-mail: karstenw@online.no

 

2. Representant for kommunen

Johan Cappelen (H)

e-mail: jalse@online.no

3. Representant for kommunen

Kirsten Rytter (Ap)

e-mail: kirsten.rytter@bhotmail.com

1. Vararepresentant for kommunen

Lise Amalie Christensen (H)

2. Vararepresentant for kommunen

 Anita Asdahl Hoff (H)

3. Vararepresentant for kommunen

Ingvild Arneberg ( A)

 
Representanter for de ansatte
 
Merete Åkerøy
e-mail:  merete.akeroy@osloskolen.no
 

Vararepresentanter for de ansatte
Anniken Selvig-Larsen
Hanne Høiås
 
Representanter for elevrådet
 
 
Olivia Solli og Viana Torkzad
Vara: Aurora M. Kvilekval

Møtekalender

Møtene avholdes onsdager fra kl. 16.30-18.30 på skolens møterom

 

 • 16. januar
 • 6. mars
 • 8. mai  - ( flyttet fra 24. april)
 • 22. mai
 • evt. 12. juni
Drawing of a city