Driftsstyret på Ris skole

Driftsstyret
Osloskolene har driftsstyrer bestående av foresatte, elever, ansatte og representanter fra bydelsutvalgene. Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Vurdering av driftsstyreordningen i grunnskolen forelå 22.04.2005, og bystyret vedtok 31.08.2005 å gjøre ordningen permanent også for grunnskolene.

Hovedoppgavene er:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

Medlemmer av driftsstyret 2019-2020

Leder Karsten Wakeford-Wesmann - representant fra kommunen


Representant fra foresatte - Nestleder

Peter Anderland til 31.12.19
e-mail: pa@sector.no
fra 1.01.20 er Joachim Faraaasen ny representant for de foresatte 
Representant fra foresatte 
Christine Rein - Helliesen

Vararepresentanter for de foresatte 
  1. Rolf Benjamin Johansen
  2. Christian Myhre Nielsen
  3. Eva Tveit

Representanter for kommunen
 
1. Representant for kommunen

Karsten Wakeford-Wesmann (H)

e-mail: karstenw@online.no

 

2. Representant for kommunen

Johan Cappelen (H)

e-mail: jalse@online.no

3. Representant for kommunen

Kirsten Rytter (Ap)

e-mail: kirsten.rytter@hotmail.com

1. Vararepresentant for kommunen

Lise Amalie Christensen (H)

2. Vararepresentant for kommunen

 Anita Asdahl Hoff (H)

3. Vararepresentant for kommunen

Ingvild Arneberg ( A)

 
Representanter for de ansatte
 
Merete Åkerøy
e-mail:  merete.akeroy@osloskolen.no
Hanne Høiås: hanne0905@osloskolen.no 

Vararepresentanter for de ansatte
Anniken Selvig-Larsen
Haavard. F. Pettersen
 
Representanter for elevrådet
Lederduo: Josefine Gløersen og Johannes Kruse-Jensen
(Nestleder for elevrådet: Synne Hellesylt Ellingsen)

MØTEBOK 2018 2019

Møtekalender

Møtene avholdes onsdager fra kl. 16.30-18.30 på skolens møterom

Første møte høsten 2019 er onsdag 25. september. Videre holdes møtene på disse datoene:

  • 30.10.19, 11.12.19 og 15.01.20