Driftsstyret på Ris skole

Driftsstyret
Osloskolene har driftsstyrer bestående av foresatte, elever, ansatte og representanter fra bydelsutvalgene. Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole. Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Vurdering av driftsstyreordningen i grunnskolen forelå 22.04.2005, og bystyret vedtok 31.08.2005 å gjøre ordningen permanent også for grunnskolene.

Hovedoppgavene er:

 • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan for skolen
 • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

 

Medlemmer av driftsstyret 2016-2017

 

Representant fra foresatte - Leder 
Yngvar A. Huseby
e-mail:  yngvar@sh-interior.no     

 
Representant fra foresatte - Nestleder

Peter Anderland
e-mail: pa@sector.no

Vararepresentanter for de foresatte 
 1. Siv Blanca Børge-Ask
 2. Katrine Ellefsen
 3. Anne Marie Løwenskiold

Representanter for kommunen
 
1. Representant for kommunen

Karsten Wakeford-Wesmann (H)

e-mail: karstenw@online.no

 

2. Representant for kommunen

Johan Cappelen (H)

Tlf: 22 92 19 22/90 53 66 33

e-mail: jalse@online.no

3. Representant for kommunen

Kirsten Rytter (Ap)

Tlf: 21940064/45215746

e-mail: kirsten.rytter@bsa.oslo.kommune.no

1. Vararepresentant for kommunen

Anita Asdahl Hoff (H)

Tlf: 91 78 50 82

2. Vararepresentant for kommunen

Per Gunnar Næsmoen

Tlf: 92 48 53 03

3. Vararepresentant for kommunen – 01.01.2015 til 31.12.2016

Hanne Løfsnes

Tlf: 90 36 13 55


 
Representanter for de ansatte
 
Anniken Selvig-Larsen
e-mail:
  Anniken Margrethe Selvig Larsen <anniks0711@osloskolen.no>
 
Renate Jahr Nestegard
e-mail: renate.jahr.nestegard@ude.oslo.kommune.no

Vararepresentanter for de ansatte
Merete Åkerøy
Hanne Høiås
 
Representanter for elevrådet
 
 
Nikolas Juriks
Hannah Myklebust
Vara: Olivia Solli

Møtekalender

Møtene avholdes onsdager fra kl. 16.30-18.30 på skolens møterom

 • 27. september
 • 25. oktober
 • 13. desember
 • 17. januar 2018
Drawing of a city