Driftsstyret

Osloskolene har driftsstyrer bestående av foresatte, elever, ansatte og representanter fra bydelsutvalgene. Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole.

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Vurdering av driftsstyreordningen i grunnskolen forelå 22.04.2005, og bystyret vedtok 31.08.2005 å gjøre ordningen permanent også for grunnskolene.

Hovedoppgavene er:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Medlemmer av driftsstyret 2020 - 2021

Leder Karsten Wakeford-Wesmann - representant fra kommunen


Representant fra foresatte 

Joachim Faraasen
Vararepresentanter for de foresatte 
Oda Myklebust

Representanter for kommunen

1. Representant for kommunen: 
Karsten Wakeford-Wesmann (H)
E-post: karstenw@online.no

2. Representant for kommunen
Johan Cappelen (H)
E-post: jalse@online.no

3. Representant for kommunen
Kirsten Rytter (Ap)
E-post: kirsten.rytter@hotmail.com

1. Vararepresentant for kommunen
Lise Amalie Christensen (H)

2. Vararepresentant for kommunen
Anita Asdahl Hoff (H)

3. Vararepresentant for kommunen
Ingvild Arneberg ( A)

Representanter for de ansatte
Merete Åkerøy: merete.akeroy@osloskolen.no
Hanne Høiås: hanne0905@osloskolen.no 

Vararepresentanter for de ansatte
Anniken Selvig-Larsen
Haavard. F. Pettersen

Representanter for elevrådet
Lederduo: Synne Hellesylt Ellingsen og Harand Skare Myklebust
 

Møtekalender

Møtene avholdes onsdager fra kl. 16.30-18.30 på skolens møterom

Høsten 2020 holdes møtene på disse datoene:

  • 28. oktober
  • 25. november
  • 16. desember