Hovedseksjon

Driftsstyret

Osloskolene har driftsstyrer bestående av foresatte, elever, ansatte og representanter fra bydelsutvalgene. Driftsstyret er plassert administrativt i linjen mellom direktør for Utdanningsetaten og rektor ved den enkelte skole.

Hovedoppgavene er:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Medlemmer av driftsstyret 2021 - 2022


Leder Oda Myklebust
- representant fra foresatte


Representant fra foresatte 

Joachim Faraasen 
Oda Myklebust

Representanter for kommunen

1. Representant for kommunen: 
Karsten Wakeford-Wesmann (H)
E-post: karstenw@online.no

2. Representant for kommunen
Johan Cappelen (H)
E-post: jalse@online.no

3. Representant for kommunen
Anne Karin Lindahl (Ap)
E-post: anne.karin.lindahl@ahus.no

1. Vararepresentant for kommunen
Monika Dypeng (H)

2. Vararepresentant for kommunen
Anita Asdahl Hoff (H)

3. Vararepresentant for kommunen
Fredrik Grannas (Ap)

Representanter for de ansatte
Jonas Pandum Øverseth  jonas.overseth@osloskolen.no
Linda Stubbrud   linda.stubbrud@osloskolen.no

Representanter for elevrådet
Lederduo: Sander Wollan Tønnesen, Anders Heggemsnes Simonsen
 

Møtekalender

Møtene avholdes onsdager fra kl. 16.30-18.30 på skolens møterom

Våren 2022 holdes møtene på disse datoene:

  • 19.01
  • 09.03
  • 18.05

 

Referat fra møtene kan fås ved henvendelse til skolen