Hovedseksjon

Fremmedspråk

Elever i klasserom

Ris skole tilbyr følgende fremmedspråk:

  • Tysk
  • Spansk
  • Fransk
  • I tillegg tilbyr vi Engelsk fordypning og Arbeidslivsfag som alternativ til fremmedspråk

Engelsk fordypning og Arbeidslivsfag tar utgangspunkt i egen læreplan. Fagene er likestilt med fremmedspråk og skal derfor være like krevende for elevene. Fordypning i engelsk eller Arbeidslivsfag vil derfor være et alternativ for elever som ønsker å utdype sin kompetanse i engelsk eller arbeide mer praktisk i stedet for å lære et annet språk. Karakteren teller ved inntak til videregående opplæring på lik linje med fremmedspråkene.

Læreplan i fremmedspråk:  https://www.udir.no/lk20/fsp01-02

Konsekvenser av valg av fremmedspråk
Alle elever som velger studieforberedende utdanningsprogram på videregående skal ha et fremmedspråk innenfor den tidsrammen som er avsatt til fellesfag. Da vil følgende regler gjøre seg gjeldende:

Alt. 1. Elever som har gjennomført nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen og fortsetter med opplæring i det samme språket i videregående opplæring, skal ha opplæring i to år på videregående skole. Dette gjelder også for elever som bytter til et annet språk i videregående.

Alt. 2. Elever som på ungdomstrinnet har hatt opplæring i fordypning i engelsk/arbeidslivsfag og ikke har hatt opplæring i fremmedspråk i grunnskolen, skal begynne med fremmedspråk i videregående opplæring. Disse elevene skal ha fremmedspråk i tre år. Dette kan bety noe innskrenket valgfrihet til å velge fag i 3. klasse på videregående skole.