Hovedseksjon

Våre satsingsområder

Skolens logo

Ris skole er en tradisjonsrik skole. Vår visjon er LÆRINGSGLEDE OG KUNNSKAP, og denne skal prege all aktivitet på skolen.

Skolen vil ha et godt integrert samarbeid med elever og foresatte, både gjennom Driftsstyret, i FAU og gjennom venneforeningen Ris skoles venner.

Skolen samarbeider også tett med Universitetet i Oslo og er den eneste ungdomsskole i Oslo med utnevnelse som Universitetsskole. Dette innebærer at vi har delansvar som utdannere for fremtidens lærere, og at fagmiljøet på skolen er tett på fagmiljø, blant annet gjennom fagskrivingsnettverk for Universitetsskoler, og forskningsfeltet.

Med innføring av den reviderte læreplanen, LK20, skal elevene oppleve at de er aktive og nysgjerrige i egen læring. Undervisningen skal være faglig, mer kreativ og ha en praktisk tilnærming. Gjennom elevaktive læringsformer blir elevene selv aktive deltakere i sin egen læring og utvikling, og lærer seg å samarbeid med andre. 

Skolen har fagdager hver fredag på 8. og 10.trinn. Da har klassen undervisning i ett eller to fag hele skoledagen. Dette gir større muligheter til dybdelæring og til undervisning på alternative læringsarenaer. Det gir også muligheter til å jobbe tverrfaglig.