Våre satsingsområder

Skolens logo

Ris skole er en tradisjonsrik skole. Vår visjon er LÆRINGSGLEDE OG KUNNSKAP, og denne skal prege all aktivitet på skolen.

Skolen vil ha et godt integrert samarbeid med elever og foresatte, både gjennom Driftsstyret, i FAU og gjennom venneforeningen Ris skoles venner.

Skolen samarbeider også tett med Universitetet i Oslo og er den eneste ungdomsskole i Oslo med utnevnelse som Universitetsskole. Dette innebærer at vi har delansvar som utdannere for fremtidens lærere, og at fagmiljøet på skolen er tett på fagmiljø, blant annet gjennom fagskrivingsnettverk for Universitetsskoler, og forskningsfeltet.

Skolen har i flere år arbeidet med den nasjonale satsningen Vurdering for læring - VFL. I dette arbeidet er målet å gi læringsfremmende tilbakemelding til eleven, og samtidig skal eleven også lære å vurde seg selv, for slik å stadig kunne møte og mestre nye læringsutfordringer. Dette skal integreres i aktivitetene på skolen, og det er også viktig at foresatte er medspillere på denne "arenaen". Skolen fortsetter dette arbeidet og gjennomfører 2017-2019 en skolebasert kompetanseutvikling innenfor "Vurdering for læring" , ved at ledelsen og hele det pedagogiske personalet, deltar i en MOOC - utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle skolens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter når det gjelder læring, undervisning og samarbeid. Viktigst er å gi elevene utviklingsrom og noe å strekke seg etter. Vi følger blant annet prinsippene for god underveisvurdeirng.

 Skolen har i flere år arbeidet med skriving, og arbeider videre i seksjonene med skriving.  Skolen har høye ambisjoner om å gi elevene god skriftlig kompetanse til å møte de ulike kravene til skriftlighet som kreves av ungdom i dag - og i fremtiden.