Hovedseksjon

Valgfag

Logo for kodekurs i Osloskolen

Valgfag velges for ett år av gangen. Du kan ha samme valgfag i tre år og vil da få en standpunktkarakter basert på siste år. Hvis du har ulike valgfag i løpet av ungdomsskolen, vil standpunktkarakteren være et gjennomsnitt av karakteren for dine ulike valgfag.

Ris skole tilbyr mange ulike valgfag og du kan lese mer om dem ved å åpne dokumentet som finnes til høyre. 


Det tas forbehold om tilstrekkelig elevgrunnlag for å kunne gå i gang med alle valgfagsgruppene.

Valgfag for skoleåret 2024-2025.

 • Innsats for andre 
 • Design og redesign
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Friluftsliv
 • Produksjon for scene
 • Demokrati i praksis
 • Programmering
 • Utvikling av produkter og tjenester
 • Praktisk håndverksfag- "Byggfag"
 • Medier og kommunikasjon
 • Teknologi og design
 • Ideer og praktisk forskning
 • Internasjonalt samarbeid