Hovedseksjon

Tilbud om leksehjelp

Forskjellige skoleelementer

Det er leksehjelp på biblioteket onsdager kl. 14.05-15.30

ENT3R ved UIO og OsloMet tilbyr leksehjelp i matematikk og realfag for elever i 10.klasse og på videregående. Les mer HER