Hovedseksjon

Tilbud om leksehjelp

Det er leksehjelp på biblioteket onsdager kl. 14.00-15.00

ENT3R ved UIO og OsloMet tilbyr leksehjelp i matematikk og realfag for elever i 10.klasse og på videregående skole. Les mer HER