Tilbud om leksehjelp

Forskjellige skoleelementer

Fra og med dette skoleåret vil Oslo handelsgym være leksesenter for våre elever. Mer informasjon kommer.

Skolens elever vil også få leksehjelp-tilbud på Persbråten videregående.

I matematikk vil dessuten 3nter, Universitetet i Oslo, tilby hjelp i matematikk til elever på 10. trinn. Nærmere informasjon kommer fra faglærere i løpet av de første ukene.