Hovedseksjon

Overgang barneskole–Ris skole, tidsplan

Ris skole

7.trinnselevene på barneskolene Vinderen, Smestad, Slemdal og Skøyen får besøk av miljølærer og elever fra Ris, før barneskoleelevene kommer på besøk til oss. Foreldrene inviteres til et informasjonsmøte om skolen i februar. Presentasjon fra informasjonsmøtene og tidsplan for inntaket finner du her.

 

For foresatte som har mottatt vedtak om skoleplass kan gå inn på denne forms-linken for å avskrefte/bekrefte skoleplass og bekrefte fagvalg for 8.trinn.

 

Har du spørsmål til inntaket, ta kontakt med skolens på epost: 

postmottak.ris@osloskolen.no