Hovedseksjon

Overgang barneskole–Ris skole, tidsplan

Ris skole

7.trinnselevene på barneskolene Vinderen, Smestad, Slemdal og Skøyen får besøk av miljølærer og elever fra Ris, før barneskoleelevene kommer på besøk til oss. Foreldrene inviteres til et informasjonsmøte om skolen i februar. Presentasjon fra informasjonsmøtene og tidsplan for inntaket finner du her.

 

Har du spørsmål til inntaket, ta kontakt med miljølærer Hanne Aars (hanne.aars@osloskolen.no)