Hovedseksjon

Tilbakemelding og vurdering

En av kjerneoppgavene til læreren er vurdering. Elevene skal også selv delta i arbeidet med utvikling og vurdering av sin kompetanse i fagene. 

Skolen har laget en informasjonsbrosjyre som formidler det viktigste om tilbakemelding og vurdering.

Håper dere finner denne nyttig.