Tilbakemelding og vurdering

Gutt og jente, med skoleelementer

En av kjerneoppgavene til læreren er vurdering. Dere elever skal også selv delta i arbeidet med utvikling og vurdering av deres kunnskap - kompetanse - i fag. 

Skolen har laget en informasjonsbrosjyre som formidler det viktigste om tilbakemelding og vurdering.

Håper dere finner denne nyttig.