Søknad om skoleplass

Fotomontasje Ris skoles åpnig. Fotograf Sissel H. Kongsrud

Dersom du er nærskoleelev (bor innenfor skolens inntaksområde) og ønsker å søke om skoleplass på Ris skole inneværende skoleår, bruk dette søknadsskjemaet

Dersom du er skolebytter (bor utenfor skolens inntaksområde) skal du bruke dette søknadsskjemaet. Søknadsfristen er 2. mai 2020.

Søknadsskjema skal sendes til  postmottak@ude.oslo.kommune.no HUSK å merke e-post med "RIS SKOLE" i emnefeltet

Vi ser frem til å motta din søknad!