Hovedseksjon

Klage på karakterer til standpunkt eller eksamen

Dersom eleven ønsker å klage på sin standpunktkarakter, eller på eksamenskarakter, ber vi om at elev/foresatte henvender seg til skolen ved rektor, Peder Gjedrem.

 

Det er viktig at dere lesere veiledningen for hvordan man går frem- men altså avgjørende å ha dialog med skolen om at dere ønsker å klage FØR klage leveres skolen. Skolen må være aktiv deltaker i denne prosessen.