Klage på karakterer

Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer. Orienteringen/veiledningen du finner på denne siden er skrevet for deg som mottar eksamenskarakterer eller standpunktkarakterer.  Du finner dette også i skolens informasjonhefte s. 20-21. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har laget veiledningen.