Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget - SMU

Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre brukermedvirkning i det lokale arbeidet med å utvikle og sikre skole- og læringsmiljø for elevene. Utvalget kan utøve innflytelse gjennom å være en utviklingspartner i skolemiljøarbeidet og bidra til å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer.

Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skoleledelsen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf kapittel 9a.

Organisering av skolemiljøutvalg:

Grunnskolen skal ha skolemiljøutvalg bestående av:

  • Elevene (2 elevrepresentanter)
  • Foreldrene (2 foreldrerådrepresentanter)
  • De tilsatte (1 ansatterepresentant)
  • Skoleledelsen (1 ledelsesrepresentant)
  • Skoleeier – kommunen (1 kommunalrepresentant)

Elevene og foreldrene skal sammen være i flertall 

Møtetider:

Det er møte to-tre ganger i året; oktober/november, februar/mars