Skolemiljøutvalget - SMU

Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre brukermedvirkning i det lokale arbeidet med å utvikle og sikre skole- og læringsmiljø for elevene. Utvalget kan utøve innflytelse gjennom å være en utviklingspartner i skolemiljøarbeidet og bidra til å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer.

Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skoleledelsen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Utvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf kapittel 9a.

Organisering av skolemiljøutvalg:

Grunnskolen skal ha skolemiljøutvalg bestående av:

 • Elevene (2 elevrepresentanter)
 • Foreldrene (2 foreldrerådrepresentanter)
 • De tilsatte (1 ansatterepresentant)
 • Skoleledelsen (1 ledelsesrepresentant)
 • Skoleeier – kommunen (1 kommunalrepresentant)

Elevene og foreldrene skal sammen være i flertall 

Møtetider:

Det er møte to-tre ganger i året; oktober/november, februar/mars

Medlemmer SMU Ris skole 2019-2020 

 • Velges første FAU møte, representant for de foresatte
 • Velges første FAU møte, representant for de foresatte
 • Vibeke Solberg, hovedverneombud, representant for de ansatte
 • Morten Schou, ass. rektor
 • Josefine Gløersen og Johannes Kruse-Jensen 10A elevrådsledere alternerer med Synne Ellingsen 9D, nestleder i elevrådet
 • i tillegg er det en fast representant fra kommunen 
 • (Vara Johan Cappelen)