Skolemiljøutvalget - SMU

Formål:

  • Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre brukermedvirkning i det lokale arbeidet med å utvikle og sikre skole- og læringsmiljø for elevene.
  • Skolemiljøutvalget kan utøve innflytelse gjennom å være en utviklingspartner i skolemiljøarbeidet og bidra til å kvalitetssikre rutiner og prosedyrer.
  • Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skoleledelsen, de tilsatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.
  • Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet, jf kapittel 9a.

Organisering av skolemiljøutvalg:

Grunnskolen skal ha skolemiljøutvalg bestående av:

  • Elevene (2 elevrepresentanter)
  • Foreldrene (2 foreldrerådrepresentanter)
  • De tilsatte (1 ansatterepresentant)
  • Skoleledelsen (1 ledelsesrepresentant)
  • Skoleeier – kommunen (1 kommunalrepresentant)

Elevene og foreldrene skal sammen være i flertall 

Møtetider:

Det er møte to-tre ganger i året; oktober/november, februar/mars

 

Medlemmer SMU Ris skole 

2017-2018

Carmen Simonsen (9E), representant for de foresatte

Anna Røtnes (9G), representant for de foresatte

Vibeke Solberg, hovedverneombud, representant for de ansatte

Morten Schou, ass. rektor

Olivia Solli 10B og Viana Torjzad 10E elevrådsledere alternerer

Aurora Kvilekval 9A fast representant for elevene, nestleder i elevrådet

Daniela Kjøle Sæterbø, representant fra kommunen

(Vara Johan Cappelen)