Skoleplattform Oslo

Gutt og jente illustrasjon
 • Fraværsoppfølging
  • Foresatte bes om å sende melding pr. e-post til kontaktlærer samme dag sykefraværet inntreffer. Fravær som følge av lege/tannlegebesøk, meldes i så god tid som mulig pr. e-post til kontaktlærer.
  • Dersom kontaktlærer avtaler å kommunisere på SMS med de foresatte, kan fravær meldes slik
  • Ved uanmeldt fravær skal elevens foresatte få tilsendt en e-post samme dag fra kontaktlærer
 • Itslearning
 • Foresatte må holde seg oppdatert på følgende:
  • Lekser gis i kalenderoppføringer
  • Elevene får faglige tilbakemeldinger som foresatte kan lese
  • Terminkarakterer og vurderinger
  • Varselbrev for evt. manglende karaktergrunnlag/fare for nedsatt karakter orden/adferd
 • Praktiske fellesbeskjeder
  • E-post til de foresatte fra kontaktlærer og eller skolens ledelse
  • Informasjon kan eventuelt også legges ut i Portal
     
 • Reglement, årshjul, skjemaer, viktige hendelser
  • Skolens informasjonshefte deles ut til eleven, publiseres på skolens nettside, samt sendes pr. e-post ved skolestart
  • Aktivitetsplan publiseres på skolens nettside, samt sendes ut pr. e-post til foresatte via kontaktlærer
  • Skolens ordens- og permisjonsreglement, foreligger på skolens nettside under menypunktet "For elever"
  • Kalenderen på skolens nettside benyttes til å varsle de til enhver tid aktuelle hendelser som gjelder for hele trinn eller hele skolen (eks. heldagsprøver/ fellesarrangement/foreldremøter o.l.)
 • Møtereferater – skolens rådsorgan
  • Sendes som E-post til aktuelle representanter
  • Driftsstyrets referater publiseres også på skolens nettside – legges ut etter godkjenning
  • FAU-referater distribueres av FAU-representantene, og legges også ut på skolens nettside
 • Beredskapsmeldinger sendes ut som
  • hastemeldinger sendes som Skole-SMS til foresatte. Viktig at alle foresatte har meldt fra om riktig telefonnummer!
  • e-post - Viktig at alle foresatte snarest melder fra hvis ny e-postadresse
  • evt. Informasjon på skolens nettside