Hovedseksjon

Skoleplattform Oslo

 • Fraværsoppfølging
  • Foresatte bes om å sende melding pr. e-post til kontaktlærer samme dag sykefraværet inntreffer. Fravær som følge av lege/tannlegebesøk, meldes i så god tid som mulig pr. e-post til kontaktlærer.
 • IST Everyday
 • Foresatte må holde seg oppdatert på følgende:
  • Fravær
  • Anmerkninger (merkander)
  • Termin- og standpunktkarakterer
  • Varsel om fare for nedsatt karakter i orden og atferd, og varsel om fare for manglende vurderingsgrunnlag
 • Itslearning
 • Foresatte må holde seg oppdatert på følgende:
  • Lekser gis i kalenderoppføringer
  • Elevene får faglige tilbakemeldinger som foresatte kan lese
  • Karakterer og tilbakemeldinger på prøver, innleveringer osv.

 • Praktiske fellesbeskjeder
  • E-post til de foresatte fra kontaktlærer og eller skolens ledelse
  • Informasjon kan eventuelt også legges ut i Portal
     
 • Reglement, årshjul, skjemaer, viktige hendelser
  • Skolens informasjonshefte deles ut til eleven og sendes pr. skolemelding ved skolestart
  • Aktivitetsplan publiseres på skolens nettside, samt sendes ut pr. skolemelding til foresatte via kontaktlærer
  • Skolens ordens- og permisjonsreglement foreligger på skolens nettside under menypunktet "For elever"
  • Kalenderen på skolens nettside benyttes til å varsle de til enhver tid aktuelle hendelser som gjelder for hele trinn eller hele skolen (eks. heldagsprøver/ fellesarrangement/foreldremøter o.l.)

 • Møtereferater – skolens rådsorgan
  • Sendes som E-post til aktuelle representanter
  • Driftsstyrets referater publiseres også på skolens nettside – legges ut etter godkjenning
  • FAU-referater distribueres av FAU-representantene, og legges også ut på skolens nettside

 • Beredskapsmeldinger sendes ut som
  • hastemeldinger sendes som Skole-SMS til foresatte. Viktig at alle foresatte har meldt fra om riktig telefonnummer!
  • e-post - Viktig at alle foresatte snarest melder fra hvis ny e-postadresse
  • evt. informasjon på skolens nettside