Hovedseksjon

Rusforebyggende hjelp

Elever og foresatte kan kontakte sosiallærer eller bydelens ruskonsulent og avtale møte for samtaler om temaer knyttet til rus. Skolen har en gang pr. måned ruskonsulent Lars Borge på skolen. Hvis du selv tror du har et problem med rus, om du er bekymret for noen du kjenner eller om det rett og slett er noe du lurer på, så ta kontakt.

Skolen har et tett samarbeid med forebyggende avdeling ved Majorstua politistasjon.

Skolens rusforebyggende arbeid er fundamentert på Utsett-programmet. Det er foreldremøter i feb/mars hvert år, tilpasset 8., 9. og 10. trinn, som vi sterkt oppfordrer foresatte til å komme på. Dette samkjøres med det halvårlige foreldremøtet for vårsemesteret.

 

Ruskonsulenter i bydelene.

Gjennom tilbudet «ruskonsulent for ungdom» kan ungdom og foreldre ta kontakt direkte med ruskonsulenter i deres bydel. De kan hjelpe med:

 • Råd, tips og veiledning
 • Tilgjengelighet på skolen, snapchat og mobil
 • Informasjon om bruk, skader og konsekvenser av rusmisbruk
 • Motivasjonssamtaler for å redusere eller avslutte rusmisbruk
 • Samtaler og oppfølgingssamtaler
 • Bistå i kommunikasjon med foreldre, skole og andre

Ruskonsulent for bydel Ullern finnes i infoboksen til høyre.

For å finne konsulenter i andre bydeler kan du besøke Oslo kommunes egen nettside via denne linken Rusomsorg

 

Her er andre sider der du kan du finne svar på spørsmål om:

Ruskonsulent

Tilbud om Ruskonsulent for ungdom. 

 • Et tilbud både ungdommer og foreldre i
  bydel Ullern kan benytte seg av.
 • Råd, tips og veiledning
 • Tilgjengelig på skolen, snapchat og mobil 

Kontaktinformasjon
Jardar Sierra
Mobil: 94 17 52 16
jardar.sierra@bva.oslo.kommune.no