Hovedseksjon

Rusforebyggende hjelp

Dere elever kan kontakte sosiallærer eller kjentmann, Louis Sit, og avtale møte for samtaler om temaer knyttet til rus, spilling - temaer relatert til dette. Skolen har en gang pr. måned ruskonsulent på skolen. Vår konsulent i bydelen er Simen Sandvik. Ta kontakt med sosiallærer for å få kontakt med ruskonsulenten.


Hva er en kjentmann?

En kjentmann er en person på skolen som du kan ta kontakt med om du har spørsmål om rus og avhengighet (f.eks. spill, rus etc.).
Med rus tenker jeg på tobakk, alkohol, narkotika og doping. En kjentmann vet ofte hvem du bør komme i kontakt med dersom du har behov for hjelp.

For hvem?

Hvis du selv tror du har et problem med rus, om du er bekymret for noen du kjenner eller om det rett og slett er noe du lurer på. Vi er tilstede på skolen hver dag og har mulighet til å ha møter med elever etter avtale. Ta kontakt!

Her kan du finne svar på spørsmål om:

 

Kjentmann og skolens ledelse organiserer politibesøk fra forebyggende avdeling med temaet straff og konsekvenser hvor bl.a. temaer knyttet til rusproblematikk, nettbruk og avhengighet

Skolen har et tett samarbeid med forebyggende avdeling ved Majorstua politistasjon.

Skolen har, ved sine arrangementer som f.eks. juleball for 10. trinn, et sterkt informasjonsfokus på at dette er et rusfritt arrangement. 

Skolens rus-forebyggende arbeid er fundamentert på Utsett-programmet. Det er foreldremøter hvert år, tilpasset 8., 9. og 10. trinn, i februar/mars hvert år som vi sterkt oppfordrer foresatte til å komme på. Dette samkjøres med det halvårlige obligatoriske foreldremøtet for vårsemesteret.

Kjentmannens arbeid og oppgaver

 • Ansvarlig for opplæringsprogrammet Utsett i samarbeid med ledelsen
 • Følger opp Utsett ved å bidra til gjennomføring av opplæringen, samt evt. deltakelse på foreldremøter.
 • Samarbeid med SALTO, Vestre Aker uteseksjon og skolens helsesykepleier
 • Presentasjon av kjentmannsrollen og samarbeid med helsesykepleier ved Ris skole.
 • Avsatt tid til samtale med elever.
 • Ekstra rusforebyggende innsatsarbeid i forkant av juleball

Ruskonsulent

Tilbud om Ruskonsulent for ungdom. 

 • Et lavterskeltilbud til barn og unge mellom
  12 og 22 år
 • Et tilbud både ungdommer og foreldre i
  bydel Vestre Aker kan benytte seg av. 

Kontaktinformasjon
Simen Sandvig
Mobil: 476 34 566
simen.sandvig@bva.oslo.kommune.no