Hovedseksjon

Elevrådet

Hver klasse skal velge en tillitselev og en vararepresentant. Tillitselevene på 9. og 10. trinn velges i løpet av de to første ukene av skoleåret. 8. trinnselevene kan hospitere for å gjøre seg kjent med oppgavene før de stiller til valg. Alle valg er nå gjort og elevrådet er i gang med sitt arbeid.

I henhold til Opplæringslovens §§ 11-2 og 11-6 er alle grunnskoler med 5.-7 og 8.- 10. årstrinn, samt videregående skole er pliktig til å ha et elevråd. Elevrådet kan uttale seg i alle saker som angår skolen, men loven gir ikke rådet noen myndighet til å ta bindende avgjørelser.

Det er likevel slik at elevrådet representerer alle elevene ved skolen, og de vedtak som elevrådet gjør er et uttrykk for elevenes vilje. På den måten har elevene innflytelse på det som skjer i skolen, og rektor vil i de fleste tilfeller ta hensyn til de vedtak elevrådet gjør.

Elevrådet 2022-2023

Leder:
Fryd Bergan-Gulli 10C

Nestleder:

Linn Amalie C. Haakenstad 9C