Hovedseksjon

Rådgiver informerer

Rådgiver på Ris ungdomsskole er Vibeke Solberg. 

Du kan avtale møtetid med henne pr. e-post. Rådgiver har kontor i administrasjonen. Henvend dere i resepsjonen, inngang Hovedinngangen, inngang B.

E-post: vibeke.solberg@osloskolen.no
Telefon: 47 30 75 39

 

Viktig info fra rådgiver om videregående utdanning

Årshjul rådgivning

September: Foreldremøte med info søknad vgs

Oktober: Kurs i utdanningsprogram - besøksdager uke 42-45

September til januar: Rådgivning - individuell

Januar- februar: Åpne dager på alle videregående skoler, innkjøring til vgs

Mars: 1. mars er søknadsfrist VGS alle ordinøre søkere

Ca 5.-10 juli: Info om 1. opptak vgs.