Rådgiver informerer

Rådgiver på Ris ungdomsskole er Vibeke Solberg. 

Du kan avtale møtetid med henne pr. e-post. Rådgiver har kontor i administrasjonen. Henvend dere i resepsjonen, inngang Hovedinngangen, inngang B.

E-post: vibeke.solberg@ude.oslo.kommune.no

Nedre poenggrense 1.inntak høst 2020

Viktig info fra rådgiver om videregående utdanning

Nyttige nettsteder for videregående utdanning

Årshjul rådgivning

September: Foreldremøte med info søknad vgs

Oktober: Kurs i utdanningsprogram - besøksdager uke 41-44

November: Utdanningsmesse Oslo spektrum 5/11

September til januar: Rådgivning - individuell

Januar- februar: Åpne dager på alle videregående skoler, innkjøring til vgs

mars: 1. mars er søknadsfrist VGS alle ordinøre søkere

Ca 5.-10 juli: Info om 1. opptak vgs.