Hovedseksjon

Årshjul rådgivning

September: Foreldremøte med info søknad vgs

Oktober: Kurs i utdanningsprogram - besøksdager uke 42-45

November: Digital utdanningsmesse

September til januar: Rådgivning - individuell

Januar- februar: Åpne dager på alle videregående skoler, innkjøring til vgs

Mars: 1. mars er søknadsfrist VGS alle ordinøre søkere

Ca 5.-10 juli: Info om 1. opptak vgs.