Hovedseksjon

Helsesykepleiere

Helsesøsters arbeidsredskap

Skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste, og vi er her for alle elevene på Ris skole. Helsesykepleier forholder seg til retningslinjer fra Helsedirektoratet.
Helsesykepleier har taushetsplikt etter Helsepersonelloven.  

Åpningstider:

Vi har kjernetid kl. 08.30–14.00 alle dager unntatt onsdag (08.30–11.30).
Endringer kan forekomme.   

Skolens helsesykepleiere er:

Helsesykepleier Henriette Heesch Holmen

henriette.heesch.holmen@bva.oslo.kommune.no Telefon: 99204812

Hun er på Ris skole mandager-torsdager og sitter på kontoret rett innenfor hovedinngangen.

Helsesykepleier Hanna Ulvund

hanna.ulvund@bva.oslo.kommune.no Telefon: 47788424

Hun er på Ris skole tirsdager, onsdager i partallsuker og fredager, og sitter på kontoret i paviljongen unntatt på fredager hvor hun sitter på kontoret rett innenfor hovedinngangen.

Her er noen eksempler på hva ungdom pleier å snakke om

 • å tilpasse seg ny skole, og få nye venner, ensomhet
 • konsentrasjonsvansker, hodepine og magesmerter
 • spørsmål om kropp og pubertet
 • søvn
 • spørsmål om kosthold, overspising el. underspising/spiseforstyrrelser
 • indre og ytre press/stress
 • hjemmeforhold, skilsmisse, sykdom, dødsfall
 • mobbing/kjenne seg utenfor
 • selvskading
 • rus (snus, røyk, alkohol, narkotika)
 • forelskelse, seksualitet og prevensjon
 • seksuell identitet (homofil, lesbisk, transseksuell, bifil legning)
 • angst, uro eller depresjon
 • vold

Noen ganger er det godt å ha en voksen å snakke med. Her kan du komme alene eller sammen med en venn.

Ungdomstiden er spesiell. Kroppen vokser og forandrer seg, følelsene blir sterkere og ofte mer kaotiske. Det er normalt og naturlig å ha det vanskelig med tanker og følelser i perioder, men det er viktig å snakke med noen dersom det blir for mye av det.

Helsestasjon for ungdom HFU
Sørkedalsveien 150, bak Gardeleiren på Huseby.
Åpen hver onsdag (følger skoleåret) kl. 16-19. Ingen timebestilling. Drop in.
Telefon: 48048523 (onsdager fra kl. 12).

HFU har helsesykepleier, jordmor og lege.
Alle ungdommer i Oslo mellom 13-24 år kan bruke helsestasjonene i de ulike bydelene. Tjenestene er gratis. Du kan selv velge hvilken helsestasjon for ungdom du har lyst til å bruke.
Egen helsestasjon for gutter i Oslo.
Egen helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo mellom 0 og 30 år.
Alle på HFU har taushetsplikt.

Eksempel på temaer vi jobber med:
Testing for seksuelt overførbare sykdommer og graviditet, prevensjon, gynekologisk undersøkelse, uønsket graviditet, fysiske plager, nedstemthet, slitsomme tanker, kosthold, ernæring, forelskelse, kjærlighetssorg, relasjonsproblemer, kjønnsidentitet, seksuell identitet, sorg, ensomhet, vold, overgrep, rus og doping mm.

Psykologtilbud til skoleelever:
Bydelen har psykolog tilbud og helsesykepleiere kan henvise dit ved behov.

Ung Arena Vest:
Tilbyr støttesamtaler til ungdom mellom 13-25 år. Se: https://www.ungarenaoslo.no/vare-sentere/ung-arena-vest/

Vaksinekort
Du kan følge ditt barns vaksinestatus via Helsenorge frem til det fyller 16 år. Logg deg inn på Mine vaksiner på www.helsenorge.no
Har du fylt 16 år kan du selv sjekke vaksinestatus via Helsenorge.no.

Familievernkontor
Familievernet er et gratis offentlig tilbud fra Barne-, ungdoms og familieetaten om terapi, rådgivning og veiledning når det er vansker, konflikter eller kriser i familien. Ingen henvisning.

Homannsbyen familievernkontor. Se: https://www.bufdir.no/familie/kontor/homansbyen/

 

Kontaktinfo

Henriette Heesch Holmen:

Telefon: 992 04 812

henriette.heesch.holmen@bva.oslo.kommune.no

 

Hanna Ulvund:

Telefon: 477 88 424

hanna.ulvund@bva.oslo.kommune.no

Infoskriv om hodelus