Hovedseksjon

Fritak for vurdering med karakter

Du kan søke om fritak for vurdering med karakter i

  • i skriftlig sidemål
  • i kroppsøving
  • for elever med individuell opplæringsplan
  • for elever i innføringstilbud med mer

Søk om fritak her.