Hovedseksjon

Trygt og godt skolemiljø

Nullmobbing-logo

Nytt regelverk om skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/ 

Andre ressurser:

Her er lenke til nettsiden https://www.udir.no/nullmobbing/ 

Ressurser for trygg nettbruk og refleksjon blant elever og foresatte:

Du bestemmer: https://www.dubestemmer.no/

Nettmobbing (Medietilsynet): https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/nettmobbing/

Digital mobbing (Læringsmiljøsenteret): https://laringsmiljosenteret.uis.no/mobbing/hva-er-mobbing/digital-mobbing/

Bakgrunnsfakta: Barn og medier 2016 (Medietilsynet): https://www.medietilsynet.no/barn-og-medier/barn-og-medier-2008-2016/

Foreldre om barn og medier 2016 (Medietilsynet): https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/2016_barnogmedier_foreldre.pdf

Barn og unges mediebruk (Bufdir): https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Oppvekst/Fritid/Barn_og_unges_mediebruk/