Hovedseksjon

Ris skoles venner

Lodsalg på Ris skoles dag

17.januar 2023 var det styremøte og årsmøte i Ris Skoles venner, og følgende ble valgt.

Leder: Henrik Schjølberg Henriksen

Nestleder: Alexander Eskeland

Økonomisjef: Marianne Aanesen

Det ble også valgt ny komite til Ris Skoles dag bestående av:

Leder: Marianne Aanesen

 

Historie

Ris Skoles Venner er en uavhengig venneforening som ble stiftet 27. april 1954. Foreningen jobber for elevene, og bidrar med tilskudd til elevene på skolen, som for eksempel til juleballarrangementet. Annet de har støttet er høyttaleranlegg, nytt sceneteppe, ny skolefane.

Initiativtaker var Sylvia Wiese, selv tidligere elev ved skolen og nå mor til barn som gikk på skolen. 12 foreldre, to lærere og rektor ved skolen, Hans Andersen, satt i styret. Den første formannen het Jack Holm Lie. Det var viktig for initiativtakerne til Ris Skoles Venner at formannen var en far. Som Sylvia Wiese sa det: ”Alt for lenge har det vært oss mødre som har stått for samarbeidet med skolen.”

Ris skoles dag er hovedarrangementet til foreningen i samarbeid med skolen. Allerede høsten 1954 arrangerte de sin første Ris Skoles Dag. Og innholdet denne dagen har vært stort sett det samme i alle år siden. Målet var å trekke foreldrene til skolen på en hyggelig og naturlig måte ved å vise dem ulike sider ved skolens hverdag.

Helt fra begynnelsen var det utstillinger på spesialrommene, gymnastikkoppvisning, underholdning og fotballkamp mellom elever og lærere.

Og i dag er innholdet blitt en tradisjon. Vi har flotte utstillinger av elevprodukter fra Kunst- og håndverk og andre fag som ønsker å presentere seg, vi har variert underholdning fra elever og lærere og fotballkampen spilles fortsatt nå som før.

 

Kakefat Ris skoles dag

Ris skoles dag

Arrangementet "Ris skoles dag" avholdes i juni hvert år.

Kom å opplev skolen, elever og fantasktiske elevarbeider.

Dagen er en sosial happening med loddsalg, salg av pølser, kaker og kaffe. 

HER møter du elever, foresatte og andre med tilknytning til Ris skole.

Kontakt Ris skoles venner

Ris Skoles Venner har fått egen mail adresse og kan således kontaktes på:

Ris.skoles.venner@gmail.com