Hovedseksjon

Hva skjer på Ris?

Ris instagram

Sjekk ut Ris skoles instagram-konto @ris_skole. Her får du et innblikk i blant annet valgfagene, sosiale aktiviteter i friminuttene og skolebiblioteket.