14. november klokken 18.00 bør du få med deg dette!

Bilde av plakat med tekst

FAU arrangerer en temakveld i form av foredrag:

Programmet er som følger:

 

Kl. 18.00-19.00 inkludert spørsmål, presentasjon v/politikontakt Ole Kristen Johnsrud, forebyggende enhet, Majorstua politistasjon om utfordringer rundt ulovlige rusmidler, kriminalitet og sosiale spenninger

 

Kl. 19.00-19.30 inkludert spørsmål, presentasjon familiesenteret v/ungdomsteamet presenterer sitt arbeid samt hovedfunnene i Ung i Oslo undersøkelsen.

Vi oppfordrer aller foreldre til å komme og få et innblikk i hva som rører seg i

det miljøet våre barn beveger seg i, og hvilke problemstillinger og utfordringer

disse må forholde seg til. Som foresatte og voksne er vi ofte helt uvitende om

hva som foregår i ungdommens verden; både gjennom manglende

eksponering og også da dette er en verden ungdommen/ barna ikke gjerne

deler med oss.

 

Dette foredraget er gjort mulig gjennom vår SaLTo Koordinator, Bydel

Vestre Aker - Isabel Mühleisen Ojo