"SYKT PERFEKT, PÅ HELSA LØS"

Frossen kvist

Velkommen til foreldreforedrag mandag den 15. januar 2018 kl. 19 i gymsalen!
Tema: Sykt perfekt, på helsa løs


Det er et spesielt viktig tema som tas opp denne gangen, nemlig det presset som barn og unge utsettes for når det gjelder kropp og utseende. Til å belyse dette har vi invitert lege og forfatter Kari Løvendahl Mogstad som i fjor kom ut med boka Kroppsklemma. Løvendahl Mogstad er spesialist i allmennmedisin og idrettsmedisin, og hun har i en årrekke været en aktiv samfunnsdebattant, særlig innen temaer som omhandler barn og unge og foreldrerollen.
Med boka ønsker Løvendahl Mogstad å gi foreldre og andre voksne gode og praktiske råd, og også bevisstgjøre foreldrene hvordan det er å vokse opp i dag, i en verden der ungdommene lever store deler av sitt liv på sosiale medier, med de mange utfordringene det kan gi. Både i boka og i foredraget bruker hun sin erfaring både som lege og som mor til fem.
Kari Løvendahl Mogstad er en mye brukt foredragsholder over hele landet, og snakker både til skolelever, foreldre og fagfolk, som jobber med og er engasjerte i livene til dagens oppvoksende ungdommer. Eksempler på foredrag og bidrag: Spiseforstyrrelsesforeningen, Legeforeningen, Helsesøsterutdanningen, Extrasstiftelsen, NRK Supernytt, ulike ungdomsskoler og videregående skoler.
Dagen etter møter hun hele 9. trinn på Ris skole. Dette er et aktuelt tema for alle trinnene, så vi oppfordrer alle foreldre å komme. Varighet ca. 1 time.
Hjertelig velkomne!
For FAU
Astrid Aksnessæther