Ris skoles dag 4. juni

Ris skoles dag

Det vil bli lotteri med flotte premier, leker, underholdning, samt salg av pølser, kaffe og kaker.
I tillegg frister vi med underholdning, elevutstillinger og fotballkamp mellom elever og lærere.
All inntekt går til Ris skoles venner, som har som formål å jobbe for trivsel og et godt skolemiljø
på Ris ungdomsskole.
Sett av dagen: TIRSDAG 4. juni kl 17.00 - 19.00
Velkommen!


Ris skoles venner i samarbeid med skolen