Ny e-post- og postadresse til skolen fra 5. februar

Fra 5. februar får skolen ny e- postadresse. Det vil si at henvendelser som skal til skolens administrasjon for saksbehandling skal sendes til den nye adressen:postmottak@ude.oslo.kommune.no MERK! "RIS SKOLE" må stå i emnefeltet.

Dersom dere ønsker å sende brev skal denne sendes til:

Oslo kommune, Utdanningsetaten Ris skole

Postboks 6127 Etterstad

0602 Oslo.

Alle ansatte har fortsatt de samme e-postadressene som kan brukes til kommunikasjon, som tidligere.