Japanske skoleforskere ville lære av oss

Lærere

Professor Takashi Misaki (t.v.) fra Shinshu-universitetet, kom sammen med forsker Reiko Nakata (ikke på bildet). Han forsker på STEM Education (science, technology, engeneering and math" for the 21th century, og ville lære om hvordan vi bruker teknologi i undervisningen - se i praksis og høre om erfaringer. Professoren var spesielt opptatt av problemstillinger/tema basert på læring og tverrfaglig undervisning i naturfag/realfag som er knyttet til den reelle verden og nåværende problemer.

Lærere i naturfag og i valgfag "teknologi i praksis" og "forskning i praksis", Louis Sit (i midten) og Eugene Boland (t.h.), samt deres elever bidro til å skape innsikt i hvordan vi på Ris jobber med teknologi. 

VI takker for et spennende besøk – og at de valgte vår skole til sitt besøk.