Eksamenskurs- og leksehjelptilbud

Forskjellige skoleelementer

Eksamenskurs:

For elever på Ris tilbys på Persbråten videregående skole.

Meld dere på!! 

Leksehjelp:

OHG starter i regi av Utdanningsetaten i Oslo med seminarer med leksehjelp i matematikk. Tilbudet gjelder utover høsten og kommer igjen til våren.  

Velkommen til matematikkseminar med leksehjelp hos OHG. Et gratis tilbud for utvalgte ungdomsskoler.

Invitasjonen kan leses her: https://tinyurl.com/yaxpe5do

Påmeldingsskjema finnes her: https://tinyurl.com/yadloajq

Elever som melder seg på vil motta ytterligere informasjon på epost i forkant av seminarene.