Hovedseksjon

Utleie av lokaler

Lektprstudenter i praksis

Ris skole er en rehabilitert og påbygget skole i 2016, beliggende idyllisk til rett ved Vinderen. Skolen disponerer to gymsaler til utlån/utleie på ca 220 kvm og 150 kvm med garderobe, dusj og toalett. Gymsalene lånes/leies ut uten utstyr. Det er også mulig å leie andre lokaler ved skolen, som auditorium, personalrom, elevkantine, skolekjøkken.

Kriterier

Utlån/utleie av skolens lokaler er fra kl. 16.00 til kl. 21.00 mandag til torsdag, og settes som hele klokketimer. En tilsynsvakt er alltid til stede disse dagene.

Med begrepet utleie skal forstås leie av lokaler til selvkost eller markedsleie. Med begrepet utlån skal forstås disponering av lokaler uten vederlag. Frivillige organisasjoner for ungdom og barn under 25 år har rett til gratis lån av skolelokaler.

Vi presiserer at:

 • Det må være en FRIVILLIG ORGANISASJON som for eksempel idrettslag, danse- og musikkgrupper som står bak tiltaket, lokalt eller byomfattende.
 • Innvandrerorganisasjoner innbefattes av ordningen når de gir tilbud til barn og/eller unge under 25 år.
 • Tiltaket må rette seg mot barn og unge UNDER 25 år. Deltakere som fyller 25 år i låneperioden, skal kunne delta hele perioden. Ved alderssammensatte grupper må min 90% være under 25 år.
 • Tiltak av nasjonal karakter UTEN nødvendig lokal forankring i Oslo, har ikke rett til lån av kommunale lokaler.
 • I henhold til lov om voksenopplæring og forskrift til denne loven; § 21, skal organisasjoner som får tilskudd etter lov om voksenopplæring ikke belastes med utgifter til lokaler. Dette gjelder for bruk på hverdager til kl. 21:00 i undervisningsåret.
 • Dersom en bydel står for en aktivitet på skolen, har de ikke krav på gratis lokaler.


Timepriser for utlån og utleie til selvkost  

FDV-kostnader (forvaltning, drift, vedlikehold):

 • Lokalkategori I:   kr. 44,- pr. time (rom inntil 100 kvm)
 • Lokalkategori II:  kr. 167,- pr. time. (spesialutstyrte arealer/rom fra 100 kvm til 400 kvm)
 • Lokalkategori III: kr. 496,- pr. time (rom over 400kvm/hele skolen)

Priser for etableringskostnader ved avtaleforhold:

 • kr. 1027,- pr. avtale ved avtaler for deler av eller hele semester (gjelder også gratislån)
 • kr. 522,- pr. avtale ved avtaler ved engangsutleie for kveld eller helg.

Priser for tilsynsvakt:

 • Timeprisen fastsettes til kr. 276,- pr. time inkludert sosiale kostnader.

Pris for ekstra renhold:

 • Timeprisen fastsettes til kr 331,- pr time inkludert sosiale kostnader.

For de som ikke har rett til gratis lån eller leie til selvkost, er leiepris pr time 550,- for liten gymsal og 672,- for stor gymsal uten utstyr. For personalrom og auditorium er leiepris 780,- pr time, skolekjøkken og kantine 1080,- pr time.

NB! Prisene vil bli justert sentralt/lokalt ila. skoleåret 2022-2023.

Skolelokalene leies kun ut de dagene skolen er åpen. Det betyr at det ikke er utleie i skoleferier, helger, helligdager eller når skolen har egne arrangementer i lokalene.

Kompensasjon og betaling for selvkost/privat leie skal kun være for det faktiske antall ganger det har vært utlån/utleie.

Søknadsfrist

NB! - Ordinære søknadsfrister er 1. juni for høstsemesteret og 1. november for vårsemesteret

Kontakt oss

Vennligst fyll ut søknadsskjema og send til postmottak@osloskolen.no. Merk "Gjelder Ris skole" i emnefelt på e-posten. 

Søknadsskjema låleleie