Rødt nivå

Illustrasjon.

I pressekonferansen Oslo kommune hadde kl. 15.00 i dag ble også ungdomsskolene i komunen satt på rødt nivå. 

Ris skole følger de retningslinjer som gjelder fra FHI. Hovedanliggende er å sikre god avstand mellom elevene, som vi greier ved at vi har delt klassene inni kohort A og kohort B. Kohortene skal ha undervisninge delvis på skolen og delvis digtalt (via Teams/undervisningsopplegg som lærere gir via Itslearning og OneNote). Vi viser til informasjon fra rektor til alle elever og foresatte den 16/11-20 om dette.

Elever må møte på skolen etter informasjon som er sendt ut fra rektor - og må følge opp bestemmelser for klassene ved daglig å følge opp informasjon i kalenderen i Itslearning.

Vi oppfordrer alle til å ta godt vare på hverandre, snakke sammen og ta kontakt med skolen dersom det er spørsmål.