Ris skole åpner mandag 11. mai

Skolefane og logo Ris skole

Elevene møter opp annenhver dag, kontaktlærere har delt informasjon om inndeling i kohort A og B. Den ene kohorten som starter mandag, kommer til følgende time:

10.trinn møter i skolegård til 2.t, 9.trinn møter i skolegård til 3.t og 8. trinn møter i skolegård til 4.t. Se sektorkart som i filer over "Rutiner".

For at vi skal unngå smitte av covid-19, har skolen innført strenge rutiner i tråd med retningslinjene fra Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og Utdanningsetaten.

Våre rutiner er mange, og de krever at vi har en annen gjennomføring av tiden vi er sammen. Rutinene kan leses i pdf.dokumenten på siden, og vi ber om at alle voksne og ungdommene deres - elevene våre - lærer dere dette før de kommer på skolen til uken.

Noen overordnede prinsipper informerer rektor om her, basert på det kunnskapsgrunnlaget som FHI og Utdanningsdirektoretet (se pdf)  har kommet frem til for Norge:

Elever eller ansatte med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i et døgn.

Dette gjelder ikke elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

Elevene må holde en meters avstand til andre elever og lærere.

Elever som har mulighet til det bør unngå å reise kollektivt til og fra skolen.

Elevene skal for det meste være sammen med elevene i sin kohort/gruppe. Hver klasse er delt i to kohorter.

Kohortene er på skolen annenhverdag og jobber hjemmefra annenhverdag. Kontaktlærerne sender ut informasjon om inndeling av kohortene og hvem som skal være på skolen hvilke dager.

Dersom det foregår undervisning utendørs, kan elevene være sammen hele klassen.

Undervisningen i fremmedspråk og valgfag vil foregå på tvers av kohortene, men det vil ikke være flere enn 20 elever i klasserommet.

I valgfagene fysisk aktivitet og helse og natur, miljø og friluftsliv hvor undervisningen kan foregå ute, kan hele gruppen være samlet.

Elevene må ha med vannflaske og matpakke. Matpakken skal spises i klasserommet. Det er ikke lov å gå ut av skolens området i friminutt.

Skolegården er delt inn slik at hvert trinn har sin del. Se vedlagt kart.

Elevene må ha bøkene og pc-en med seg hjem. Elevene må møte på skolen med ladet pc. De må ha med seg det de trenger av skrivesaker og lignende. De kan ikke låne utstyr av hverandre eller skolen. Vi kan ikke bruke bokskapene på skolen.

Elver og ansatte må unngå bruk av ringer og håndsmykke.

Klassene skal stille opp på anvist plass i skolegården, se vedlagt kart. Klassene blir hentet av lærer og skal følge lærer inn i klasserommet og sette seg før to og to går opp og vasker hendene.

Elevene trenger ikke ta noen steder før de er inne i klasserommet. Dørene åpnes av lærer, elevene bør unngå å ta på gelendrene og andre steder.

Vi har styrket renholdet på skolen. Alle toaletter, dørhåndtak, døråpnere, gelendere og lignende vil bli vasket flere ganger om dagen. Elevene må vaske pultene sine hver dag under tilsyn av lærer.

Elever som får milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse i løpet av skoledagen må hentes på skolen eller sendes hjem etter avtale med foresatte.

Elever som ikke følger retningslinjene kan bli sendt hjem fra skolen for å ha hjemmeoppgaver. Foresatte vil i tilfelle bli kontaktet om dette.

Som jeg skrev innledningsvis er det viktig at vi alle følger retningslinjene og at foresatte også støtter opp om disse.

Ingen er tjent med at vi må stenge skolebygget igjen på grunn av covid -19.

Samtidig må vi være forberedt på at det kan skje for enkelte kohorter eller trinn uten at det skyldes at noen har opptrådt uansvarlig.

Vi vil evaluere tiltakene underveis og justere dem der det er hensiktsmessig.

Det blir hyggelig og lærerikt på skolen også under disse forholdene.

 

Vi gleder oss enormt til elevene er tilbake i skolebygget!

 

Med vennlig hilsen

Peder Gjedrem

Rektor

Ris skole