Ris er igjen valgt som Universitetsskole

Faksimile Rektorblogg Universitetsskole

Rektorbloggen (faksimile) - Universitetet i Oslo - publiserte i dag, 10. august 2018, at Ris skole igjen er valgt ut til å være en av universitetet i Oslos universitetsskoler frem til 2022. 

Vi er stolte over å ha blitt valgt ut blant "43 sterke søkere" - som Rektorbloggen skriver. Ris skole ser frem til å jobbe videre i et forpliktende, gjensidig, parternskap med Universitetet i Oslo. Dette vil bidra til utvikling både på skolen, og vi kan bidra til å utdanne fremtidige lærere. I tillegg  vil vi kunne være tett på skoleforskning. Dette er en status som vi er stolte over, og vi ser frem til fortsatt å få muligheten til å ta del i dette partnerskapet!