Noe som er verdt å bruke tida si på

Ungt entreprenørskap

Les hele artikkelen her: http://www.ue.no/Oslo/Nyheter/Noe-som-er-verdt-aa-bruke-tida-si-paa

Elevene på Ris er i gang med sine elevbedrifter. De er i idéutviklingsfasen og har snakket en del om behov i seg og rundt seg. En bedrift har definert stress blant skoleungdom som et stort problem, og ønsker å utvikle en løsning som kan hjelpe elevene med å takle stress i hverdagen. Men hva skal løsningen være? 

En annen elevbedrift er inspirert av ulike kampanjer hvor man strikker skjerf til trengende mennesker. De har lyst til å skape noe lignende på Ris skole - kanskje involvere resten av skolens elever. Kanskje stressmestring og strikking lar seg kombinere; kan det bli en vinn-vinn løsning? Mange interessante spørsmål, nå må de kreative musklene begynne å jobbe.

Lærer Tone Torblaa stiller spørsmål og veileder elevene videre. Elevbedriftene på Ris har gjort det veldig godt i mange år, og søkingen til valgfaget Produksjon av varer og tjenester er høy. Ingen tvil om at entreprenørskap engasjerer elevene! Vi ønsker lykke til videre - dette kan bli knallbra!

Entreprenørskap
Entreprenørskalppå Ris