Mulig midlertidig økt skolekapasitet på Ris skole

Skolegård Ris skole

Bakgrunnen er at man mangler skoleplass på ungdomstrinnet for to av klassene fra Skøyen skole, fordi byggingen av Hoff skole er forsinket.

 

For ytterligere informasjon, se vedlagte dokumenter.