Foreldremøte for høstens 8.klasser

Skolens navn på skolebygget

Møtet holdes i skolens gymsal

Program:

  • Presentasjon av skolens ledelse og sosiallærer ved rektor Peder Gjedrem
  • Hvordan er det å være elev på Ris ungdomsskole? ved skolens elever
  • Generell informasjon om ungdomstrinnet
  • Informasjon om fremdrift og klassesammensetning ved sosiallærer Merete Hanche-Olsen

VELKOMMEN!

 

Merk! Det er ikke parkeringsplasser på skolens område.