Informasjon om undervisning

Forskjellige skoleelementer

Følgende informasjon er sendt til skolene fra Skoledirektør i Oslo, Marte Gerhardsen:

Barn skal holdes hjemme fra skole fra og med fredag 13. mars. Unntaket gjelder for familier der foreldrene har yrker som ivaretar samfunnskritiske oppgaver og som trenger et tilbud om barnepass til barn under 12 år. Disse barna møter fredag 13. mars i sine vanlige skoler som har et tilbud der.

Skolene vil etter beste evne ivareta opplæring ved hjelp av fjernundervisningsløsninger. En veileder for dette er utarbeidet av Utdanningsetaten.

 

Fredag 13.mars pubiserte skolens rektor dette - også sendt ut informasjon via skolemelding, som dessverre tar tid for det kommer ut. Vi publiserer derfor informasjonen han har sent ut også her:

Kjære elever og foresatte på Ris skole
 
Som alle har fått med seg er skolebygget Ris skole stengt. I første omgang i fjorten dager. Det betyr ikke at elevene ikke skal ha undervisning, men at elevene må jobbe hjemmefra. 
 
Alle klasser har en kalender på Its hvor leksene til vanlig blir lagt ut. Nå legges  undervisningsoppleggene og arbeidsoppgavene til hver time ut her. Mange lærere vil også kommunisere med klassene på OneNote, noen vil også prøve ut Teams til direktemøter/chat.
 
Elevene skal ha like mye skole som de ville hatt som om skolebygget var åpent.
 
Foresatte må skrive melding til kontaktlærer når elever er syke og ikke kan jobbe med skolearbeid.
 
Elevene skal ha tatt med bøkene hjem. De som trenger det har fått låne med seg pc hjem. Se vedlagt avtale
Skolen er åpen til 20 00 i dag om noen trenger å hente bøker. Det vil også være mulig å hente bøker i morgen.
 
Alle lærerne er tilgjengelig på e-post for elever og foresatte som har spørsmål.
 
Poenget med å stenge skolebyggene er at elevene ikke skal bli utsatt for smitte. Det er selvfølgelig at de i størst mulig grad unngår kollektivtransport, store folkemengder og butikker. Det er også viktig at de ikke snur døgnet. Elevene skal være klar og opplagt til skole til vanlig tid.
 
Når det er sagt rakk jeg å snakke med de aller fleste klassene i dag. Jeg opplever elevene som sindige og fornuftige i en situasjonen som er krevende for alle. Jeg har allerede rukket å bli stolt av dem.
 

Med vennlig hilsen
Peder Gjedrem
Rektor
+47 41212910