Høstferie - og smittevern

Illustrasjon.

Vi er i en utfordrende tid - vi må holde avstand til hverandre.
Covid19-viruset er en del av hverdangen til elevene og de ansatte på Ris skole. Vi opplever at det er en vanskelig oppgave for ungdom og ansatte i skolen å holde avstand. Vi vet dere prøver! Med økende smittetall i siste uke før ferien, ser vi at det er svært viktig å gjøre det ekstraarbeidet som kreves av oss for å unngå smittespredning.

"En halv rektor" - 1 meter - er avstanden vi minst må holde dersom vi for eksempel er elever som er fra forskjellige kohorter (klasse). Utenfor skolen er det 2 meter avstand som er rådet. Dette er slitsomt, og det kan virke unødvendig når man for eksempel opplever å omgås venner fra andre klasser på fritiden. Likevel, nå er dette ekstra viktig! Vi ønsker at elever og ansatte skal holde seg friske og kunne gå på skolen og jobb hver dag videre utover høsten og vinteren.

Skolen ønsker alle en avslappende og god høstferie, og oppfordrer samtidig alle til å bruke høstferieuken til å øve på at vi må holde den "halve rektoren" når alle er tilbake mandag 5. oktober. I tillegg ber vi også om at alle må huske på å ta med matpakke, for etter ferien må alle elever kun være på skolens område i alle friminutt, ikke gå til Vinderen. Dette er er et smitteverntitak i samarbeid med butikkene på Vinderen og lokalbefolkningen.

GOD og FRISK høstferie!