Gratis skolefrukt på ungdomstrinnet starter 30.01!

Frukt

Byrådet har besluttet å innføre gratis skolefrukt i Oslo fra 2019 som et folkehelsetiltak. Tiltaket har fått tilslutning i bystyret. Alle elever på ungdomstrinnet i Osloskolen får gratis skolefrukt to dager per uke. Tiltaket er et prøveprosjekt frem til våren 2021. Ordningen starter opp i slutten av januar 2019, og skjer puljevis.  Det kommer nærmere informasjon om oppstart på Ris skole. SISTE BESKJED: Starter denne uken 30.01!

 

Prosjektet organiseres i samarbeid med Opplysningskontoret for frukt og grønt, som drifter skolefruktordningen, se www.skolefrukt.no