Foreldremøte for 8. klasseforeldre skoleåret 2018-2019

Skolens navn på skolebygget

Vi ønsker alle kommende 8. klasseforeldre og foresatte til informasjonsmøte den 14. februar. Det er sendt ut invitasjoner via barneskolene, men dere finner dette også under her:

Foreldre og foresatte fra Smestad ønskes velkommen kl. 17.30 i store gymnsal.

Foreldre og foresatte fra Vinderen og Slemdal ønskes velkommen kl. 19.00 i store gymsal.