Natur - og miljø valgfag

Elever foran fontene

På tirsdag 16.10  dro valgfaget «Natur, miljø og friluftsliv» på 8. trinn på utflukt til Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Her var elevene med på en temadag som tok for seg blant annet friluftsliv, naturglede og kulturhistorie. Hele 23 grupper fra flere ulike skoler rundt om i Oslo deltok denne dagen. Vår gruppe fikk innblikk i hvordan fenomenet friluftsliv oppsto, hvordan vi brukte naturen før i tiden og hva vi kan/bør gjøre for å begrense de uheldige klimaendringene vi ser nå til dags. I tillegg fikk elevene øvd på førstehjelp, samt hjerte- og lungeredning.