OPPLYSNING OM TREKKFAG muntlig eksamen for eksamen 19.06