LYKKE TIL I NYTT SKOLEÅR 2018 2019

10. trinn møter kl. 8.30 i skolegården

9. trinn møter kl. 9.00 i skolegården 

8. trinn møter kl. 10 i skolegården

 

VELKOMMEN TIL ET NYTT SKOLEÅR!