FORELDREMØTER NYE 8. trinn

Foresatte fra Smestad skole kl. 17.30

Foresatte fra Slemdal og Vinderen skoler kl. 19