Rådgiver informerer

Rådgiver på Ris ungdomsskole er Vibeke Solberg.

Du/dere kan avtale møtetid med henne pr. e-post.

Rådgiver har kontor i administrasjonen. Henvend dere i resepsjonen, inngang Hovedinngangen, inngang B.

 

Kontaktinformasjon

e-post: vibeke.solberg@ude.oslo.kommune.no

 

Merk: Dokumentarkivet til høyre inneholder nyttig informasjon om opptak til videregående utdanning.

 Nedre poenggrense inntak høst 2019

 

 

Nyttige nettsteder for videregående utdanning

Årshjul rådgivning

September: Foreldremøte med info søknad vgs

Oktober: Kurs i utdanningsprogram - besøksdager uke 41-44

November: Utdanningsmesse Oslo spektrum 5/11

September til januar: Rådgivning - individuell

Januar- februar: Åpne dager på alle videregående skoler, innkjøring til vgs

mars: 1. mars er søknadsfrist VGS alle ordinøre søkere

Ca 5.-10 juli: Info om 1. opptak vgs.