Ruter reisekort skoleåret 2019-2020

Regelverk:

  • Elever på 2.–10. årstrinn har rett til gratis skyss dersom korteste farbare gangvei er 4 km eller mer.

 

  • Elever på 1.–10. trinn med særlig farlig/vanskelig skolevei, eller som på grunn av funksjonshemming eller skade ikke kan komme seg til skolen selv, har rett til gratis skyss uavhengig av gangavstand til skolen.
    • All ferdsel i trafikken medfører en viss risiko. For å utløse rett til gratis skyss på grunn av særlig farlig/vanskelig skolevei, må skoleveien være utenom det vanlige risikofylt for eleven. Dette er bare unntaksvis tilfelle i Oslo.

 

  • Elever som har delt bosted og går på en kommunale skole, kan ha rett til gratis skyss også til det bostedet som ligger utenfor kommunegrensa, såfremt reisetiden ikke er uforsvarlig lang.
    • Skoleskyss innenfor kommunegrensa bør ikke være mer enn ca. 60 minutter, og ikke mer enn ca. 90 minutter for elever med delt bosted utenfor kommunen

 

Ved måling av gangbar avstand bruker vi Google maps + Ruter. Før søknaden blir sendt inn ber vi dere undersøke avstanden mellom bostedsadresse og skolen (Ris skole, Ris skolevei 24)

 

Her er søknadsskjema

 

Søknaden sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no

I emnefeltet MÅ det stå RIS SKOLE når dere sender inn søknaden ellers vil den ikke komme frem til oss