Tysk

Elever på utveksling i Stuttgart

Fremmedspråk velges for tre skoleår.

Alle elever som som velger tysk bygger opp etterspurt språkkompetanse.

Ris skole har en vennskapsskole i Stuttgart i Tyskland, Gymnasium Korntal. Hvert andre år besøker elevene som har tysk denne skolen, og annethvert år kommer elever derfra til oss. Dette er en flott ekstra mulighet til å lære seg språket.