Hovedseksjon

Valgfag

Valgfag velges for ett år av gangen. Du kan ha samme valgfag i tre år og vil da få en standpunktkarakter basert på siste år. Hvis du har ulike valgfag i løpet av ungdomsskolen, vil standpunktkarakteren være et gjennomsnitt av karakteren for dine ulike valgfag.

Ris skole tilbyr mange ulike valgfag. Du kan lese mer om de ulike valgfagene HER
Det tas forbehold om tilstrekkelig elevgrunnlag for å kunne gå i gang med alle valgfagsgruppene.

Valgfag Ris skole skoleåret 2021-2022

 • Innsats for andre 
 • Design og redesign
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Friluftsliv
 • Produksjon for scene
 • Demokrati i praksis
 • Programmering
 • Utvikling av produkter og tjenester
 • Praktisk håndverksfag
 • Medier og kommunikasjon
 • Teknologi og design