Leksehjelptilbud for elever på Ris på Persbråten

Mandag og tirsdag mellom klokken 16.00-18.00 kan elevene melde seg på leksehjelptilbudet som gis på Persbråten videregående. Du må melde deg på innen klokken 12.00 samme dag som du ønsker å delta.

Du finner påmeldingsskjema på Persbråten videregående skoles nettsider.

 

Onsdager: Elevene kan jobbe på biblioteket på Ris frem til ca. klokken 15.15, hvor Ingrid, som er bibliotekar og pensjonert lærer kan yte hjelp.